Reklamační podmínky

Reklamaci je vždy nutné uplatnit písemně.

                                   Záruční list

na nové výrobky určené pro tělesně handicapované, vybavení nemocnic, domů pečovatelské služby apod.

                                                               Obecně:

Na výrobky, které naše společnost dodává poskytujeme záruku 24 měsíců pod podmínkou, že byly a jsou řádně používány podle námi dodaného doporučení.

                                                              Specifikace:

- naše záruka se vztahuje pouze na elektrické vybavení (mimo žárovek a pojistek apod.) a motorovou část v případě pojízdných prostředků- skútr, joystick, tříkolky apod.

- v žádném případě se záruka nevztahuje na mechanicky poškozená kola, pneumatiky, duše, žárovky, pojistky, mechanicky poškozené kabely, zrcátka apod. Reklamace je vždy nutno uplatnit písemně, případně faxem nebo elektronickou poštou s následným písemným potvrzením a musí obsahovat datum nákupu, přesný popis závady a možnost nejlépe telefonického kontaktu, abychom co nejdříve mohli dohodnout opravu.

- naše servisní služba zajíždí do celé ČR. Opravy provádíme nejpozději do 30dnů, v závislosti na možnostech náhradních dílů i mnohem dříve.

- záruku nelze uplatnit v případě, že bez našeho písemného souhlasu prodáte výrobek u nás zakoupený, nebo jej předáte jinému uživateli či instituci.

- naše společnost nenese odpovědnost za poruchy u nás zakoupených výrobků, vzniklé jejich nesprávným používáním.

- naše společnost poskytuje i servis pozáručních oprav a údržby. Budete-li i po záruční lhůtě potřebovat pomoc, můžete se s námi spojit a domluvit se.

- do případných nákladů účtujeme cenu použitého materiálu, náklady na práci a dopravu.

- pokud to bude možné, budeme se snažit předložit Vám předem přehled možných nákladů, které Vám budeme účtovat. S předpokládanou konečnou částkou Vás seznámíme dopředu.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       istu

                   Tento záruční list a ostatní dokumenty o nákupu pečlivě uschovejte. Naše výrobky jsou odborně testovány. Podle povahy výrobku dostanete při nákupu srozumitelný návod k obsluze a bude Vám umožněna zkušební jízda.

                       Technika ve službách člověka, za delší a šťastnější úroveň života.

                             Přejeme Vám hodně potěšení a radost z našich výrobků.

 

                                                           Dodavatel: Le Pont NEDERs.r.o

                                                          IČO: 282 79 841

                       

                                  Záruční list

      na použité výrobky určené pro tělesně handicapované, vybavení nemocnic, domů  pečovatelské služby apod.

                                                               Obecně:

Na výrobky, které naše společnost dodává poskytujeme záruku 6  měsíců pod podmínkou, že byly a jsou řádně používány podle námi dodaného doporučení.

                                                              Specifikace:

- naše záruka se vztahuje pouze na elektrické vybavení (mimo žárovek a pojistek apod.) a motorovou část v případě pojízdných prostředků- skútr, joystick, tříkolky apod.

- v žádném případě se záruka nevztahuje na vady vzniklé používáním a opotřebením, na mechanicky poškozená kola, pneumatiky, duše, žárovky, pojistky, mechanicky poškozené kabely, zrcátka apod. Reklamace je vždy nutno uplatnit písemně, případně faxem nebo elektronickou poštou s následným písemným potvrzením a musí obsahovat datum nákupu, přesný popis závady a možnost nejlépe telefonického kontaktu, abychom co nejdříve mohli dohodnout opravu.

- naše servisní služba zajíždí do celé ČR. Opravy provádíme nejpozději do 30dnů, v závislosti na možnostech náhradních dílů i mnohem dříve.

- záruku nelze uplatnit v případě, že bez našeho písemného souhlasu prodáte výrobek u nás zakoupený, nebo jej předáte jinému uživateli či instituci.

- naše společnost nenese odpovědnost za poruchy u nás zakoupených výrobků, vzniklé jejich nesprávným používáním.

- naše společnost poskytuje i servis pozáručních oprav a údržby. Budete-li i po záruční lhůtě potřebovat pomoc, můžete se s námi spojit a domluvit se.

- do případných nákladů účtujeme cenu použitého materiálu, náklady na práci a dopravu.

- pokud to bude možné, budeme se snažit předložit Vám předem přehled možných nákladů, které Vám budeme účtovat. S předpokládanou konečnou částkou Vás seznámíme dopředu.

- pro výrobky vybavené akumulátorovým pohonem pak platí pro pro dodávané akumulátory následující záruky:

         1. u nových akumulátorů záruční doba a podmínky záruky podle předaného   záručního listu dodavatele akumulátorů

         2. u použitých akumulátorů (gelové) záruka 6 měsíců

    

Podmínkou pro uplatnění reklamace je včasné, nejlépe okamžité nabíjení akumulátoru po jízdě a používání dodané nabíječky. Použití jiného typu nabíječky, zejména určené pro nabíjení automobilových akumulátorů vylučuje možnost uplatnění reklamace. Akumulátory chraňte před mrazem!!!

              Technika ve službách člověka, za delší a šťastnější úroveň života.

                             Přejeme Vám hodně potěšení a radost z našich výrobků.

                                                          Dodavatel: Le Pont NEDERs.r.o.

                                                           IČO: 282 79 841

                                                                   

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

   

 


Zjistíte, jak Vám naše produkty usnadní život!

po domluvě i mimo tuto pracovní dobu